Gần đây viên cồn thạch hay cồn khô được sử dụng nhiều nếu phải so với bếp gas ở những đám tiệc, hàng quán, nhà hàng bởi đặc tính tiện dụng và an toàn. Kinh doanh, sản xuất cồn khô hoặc cồn thạch dành...